Açık Pozİsyonlar

Polİtaş Ambalaj’da kurum kültürü, başarının en önemlİ anahtarı olarak görülür

Şirket içinde birlik, beraberlik ve iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturamazsak müşterilerimize de söz verdiğimiz kaliteli hizmeti sunamayız.

İnsan kaynakları politikamız; sadece güncel gereksinimlerimizi karşılayacak ve boş pozisyonları dolduracak çalışanlar bulmak yerine, öğrenmeye ve gelişime açık, yenilikçi ve yeniliklere kısa zamanda adapte olabilecek, vizyon ve inovatif düşünceye sahip bir çalışan profili oluşturmaktır.

Çalışanlarımızın Politaş Ambalaj’ın bir parçası oldukları için gurur duymalarını isteriz. Bu yolda izlediğimiz stratejiler;

- Doğru insanları doğru işlere yönlendirerek verimi ve çalışan motivasyonunu arttırmak,

- Başarıyı ödüllendirerek insanları teşvik etmek,

- Sürekli eğitim ve gelişim felsefesiyle çalışanlarımızı desteklemek; kalite ve verimliliğe önem veren, hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçli, beşeri ilişkilerinde yapıcı, katılımcı, yenilikçi ve öğrenen bir çalışan profili oluşturmak,

- Çalışanlarımıza gereksinim duydukları her alanda yol gösterici olmak, fırsatları başarıya dönüştürmelerine destek olarak, kurum ailemizin bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamaktır.

 

Polİtaş aİlesİne katılacak adaylarda aradığımız temel özellİkler

- Yeniliklere ve değişime açık
- Kişisel değerleri kurumsal değerlerimizle uyumlu
- Yaptığı işi ve kendini geliştirecek vizyona sahip
- Toplumsal etik değerlere önem veren
- İşiyle ilgili sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen
- Kendi işinin lideri olan
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerini benimsemiş
- İşbirliği, uyum ve dayanışma içinde çalışabilen bireyler olmak.

Seçme, yerleştirme sürecimiz sırasında ve çalışanlarımız arasında din, dil, cinsiyet, ırk ve yaş ayrımı gözetmeden fırsat eşitliğini savunmaktayız.

Politaş Ambalaj’da her yıl lise ve üniversite öğrencilerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma imkanı veriyoruz. Stajyerler, şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizler de onların yenilikçi fikirleri sayesinde gelişmeye devam ediyoruz.

Açık pozisyonlarımıza, staj için veya genel başvuruda bulunmak isteyen adaylar web sitemizden ilgilendikleri pozisyonu önyazı ile belirterek başvuru yapabilirler.